Polityka prywatności

1. Dane osobowe podane na etapie rejestracji bądź składania zamówienia, będą przetwarzane przez SKLEP z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązującym prawie. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi zamówienia. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mogą Państwo dyspozycje w tej sprawie składać drogą mailową na adres biuro@audiohit.pl lub listem poleconym na adres siedziby Audiohit sp. z o.o.

2. O ile wyrazili Państwo na to zgodę , podany przez Państwa adres email może być wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów klipsch.pl. Zgoda na wykorzystywanie adresu mailowego lub otrzymywanie newslettera może być cofnięta w każdym czasie, poprzez poinformowanie nas o cofnięciu zgody lub rezygnacji drogą mailową.

3. Jeżeli wybiorą Państwo płatność za pośrednictwem operatora finansowego, Państwa dane będą przekazane temu  operatorowi w celu realizacji płatności.

4. Jeżeli wybiorą Państwo płatność za pośrednictwem:
ING Banku Śląskiego S.A. lub Twisto Polska sp. z o.o. 
     Państwa dane będą przetwarzane w celu
   a.przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Jeżeli wybiorą Państwo sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Państwa dane zostaną przekazane wybranej firmie     kurierskiej w celu dostarczenia towaru

6. Poza celami wskazanymi w punktach 1 do 5 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane.

7. W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

8. Czas przetwarzania danych
    Sklep może przetwarzać dane
    a) przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
    b) przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
    c) czas potrzebny na dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową gdzie prawnie uzasadnionym celem
        jest  dochodzenie należności oraz do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego
    d) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i archiwizowania dokumentów księgowych

Sklepy Internetowe KQS.store.